Slå rødder i samværd

- med naturen som spejl til eftertanke
07
maj

Magt er en magtfuld myte

Mener du også, at den enkelte russer ikke har noget at gøre med krigen i Ukraine? Og mener du måske også, at det enkelte menneske er ligegyldigt i det store billede? Så ville jeg være særlig glad for, at netop du læser dette indlæg, hvor jeg udfordrer disse forståelser i et historisk og systemteoretisk lys.

”Lad være med at skælde russerne ud – det er Putins krig”.

“Lad være med at skælde russerne ud – det er Putins krig”. Sådan lyder Nancy Gerbers overskrift til en klumme i Ugeavisen Sønderborg. I klummen tager hun afstand til “blikke, der kunne dræbe”, når russere i Danmark fortæller, at de kommer fra Rusland. Hendes “skæld ud” kan jeg kun bakke op om, men jeg mener samtidig også, at hver en russer – der lever i Rusland – har et medansvar for krigen.

For Putin kunne have været afsat for længe siden. Havde russerne sagt fra overfor den chikane og den vold, som kritikere af styret har været udsat for inden krigen i Ukraine, så havde Putin været historie i dag. Hvis russerne med demonstrationer havde krævet en fortsættelse af Mikhail Gorbatjovs perestrojka (omstrukturering) og glasnost (åbenhed), ville vi se et helt andet Rusland i dag.

En leder er alene så stærk, som der er opbakning til i folket. Det demonstrerede russerne selv under den russiske revolution i 1917.

VI DANSKERE kan komme til at stå i samme situation

Tilsvarende kan Putin ikke føre krig, hvis det russiske folk siger fra. Men i dag kan prisen for at sige fra også koste livet. Det er en pris, som flere russere allerede har betalt, og som de i stadig højere grad risikerer at måtte betale for at kritisere Putin.

I disse dage fejrer vi 77-årsdagen for afslutningen af 2. verdenskrig, hvor danske modstandsfolk også betalte med deres liv for demokrati og ytringsfrihed. Men også i Danmark er der i dag en stadig større gruppe danskere, der ønsker en “stærk mand” ved roret. Vokser denne gruppe sig tilstrækkelig stor, og siger det store flertal ikke samtidig fra, kan vores ytringsfrihed også blive fortid.

30’ERNES TYSKLAND er en mulighed for at lære af historien

Vender vi blikket tilbage til 30’ernes Tyskland, ser vi fatale konsekvenser af et folk, der ikke sagde fra i tide. Under halvdelen af den tyske befolkning (37,4%) stemte i 1932 Hitler ind i Rigsdagen, men samtidig var der så få tyskere, der modsatte sig nazisternes “kæft, trit og retning”, at de kunne placeres i arbejdslejre, som gradvist skød op overalt i Tyskland. Herefter fulgte 2. verdenskrig.

Med de systemiske briller på, lod tyskerne ikke til at forstå, at hver en holdning og hver en handling, som hver en tysker stod for, banede eller afsporede veje for Hitlers diktatur. Tilsvarende lader russerne i dag ikke til at forstå, at hver en holdning og hver en handling (eller mangel på samme), som hver en russer står for, er det, der sammenlagt afgør, hvorvidt Putin kan bevare magten.

I en systemisk forståelse er magt er en myte, der bliver virkelighed, fordi vi tror på den.

GOEBBELS styrede ikke den offentlige mening

Min primære kilde til mine analyser er antropolog og systemteoretiker Gregory Batesons arbejde. Han blev under 2. verdenskrig brugt som rådgiver af de allierede styrker. Og med sit systemiske afsæt beskrev han magt som en magtfuld myte.

Bateson anså således ikke Goebbels for at være i stand til at styre den offentlige mening med sin propaganda, sådan som det ofte bliver fremlagt i dag. Tyskerne var billedligt talt ikke nogle tomme dåser, som nazisterne kunne fylde hvad som helst på efter forgodtbefindende. Der var derimod tale om gradvise forstærkninger af holdninger og udtalelser, som i forvejen gjorde sig gældende blandt tyskere.

Goebbels måtte have spioner og rapportører i befolkningen, ligesom han måtte lave meningsmålinger, der viste, hvad der rørte sig i den tyske befolkning. Herefter tog han afsæt i og tilpassede han sin propaganda til forståelser, der i forvejen var udbredte blandt tyskerne. Når han fik rapporter på, hvordan tyskerne reagerede på sin propaganda, tilpassede han igen sin propaganda. (Kilde: Mentale Systemers Økologi).

Goebbels forstærkede stemninger og forståelser, der allerede fandtes blandt tyskerne. Han forstærkede ringe i vandet, som i forvejen fandtes.

Du har ikke et statsapparat i ryggen til at forstærke dine synspunkter. Men du påvirker dine egne cirkler, der igen påvirker andre cirkler. Hvilke ringe i vandet forstærker du?

SKISMOGENESE – det hele vil gå af Hekkenfeldt til medmindre vi bevidst stopper op

Bateson talte om ‘skismogenese’; en automatisk, selvforstærkende mekanisme, som vi også bevidst kan understøtte i propaganda. Jeg vender tilbage til skismogenese som en mekanisme i forbindelse med normalitet som en rettesnor for, hvornår vi er rigtige og forkerte. Den ligger også inde med potentielt fatale konsekvenser ikke alene i forhold til det enkelte menneske, men også i forhold til vores fællesskaber og samfundet. For samvær og samspil kendetegnet ved skismogenese løber af sporet, medmindre vi bevidst stopper op.

PUTIN er ikke enerådig

Putin må tilsvarende også forholde sig til russernes tanker og handlinger. At tro, at Putin kan tage magten, er i et systemisk lys et kollektivt selvbedrag, men Nancy Gerber kan ikke desto mindre have ret i, at krigen i Ukraine er “Putins krig”. Ser vi krigen i Ukraine i lyset af Gregory Batesons arbejde, så har det russiske folk givet Putin magt til at gå i krig. De har ikke givet ham mandat til at gå i krig, men det behøver han heller ikke, så længe han har magten.

Ingen mand kan alene føre krig imod et land. Men en mand med magt kan føre sit land i krig. Det kan lade sig gøre, hvis vi hver især oplever, at vi er uden betydning i det store billede. Når vi lader stå til.

PUTINS KRIG” kan falde til jorden i morgen

Hitler red på en bølge båret af frustration i kølvandet på Versaille-traktaten i 1919. En traktat, som gjorde Tyskland eneansvarlig for 1. verdenskrig, og som førte Tyskland ud i regression og fattigdom. I denne kontekst lovede Hitler det tyske folk kronede dage. Han lovede dem en genoprejsning af Tyskland.

Putin bliver ikke tilsvarende båret oppe af en bølge. Men hvis russerne tror på, at magten ligger hos Putin, så kan denne tro være en forklaring på en årsag til og en mulighed for at opløse krigen. Står russerne sammen om en fredelig sameksistens vil Putins magt smuldre.

MAGT-HIERARKIER og bæredygtighed er hinandens modsætninger

Hvis du kender mit arbejde, ved du, at jeg bruger sindets økologi (systemteori) som et spejl til eftertanke. Hvis du ikke kender mit arbejde, vil du måske (også) udfordre mig og sige, at naturen netop er båret oppe af magthierarkier.

Ja, dyr og mennesker lever ofte i hierarkier, som oppebæres af magtstrukturer. Men naturen som et bæredygtigt system er baseret på et ligeværdigt samarbejde imellem de enkelte dele og systemer. Det kan du eventuelt læse og høre mere om her.

SAMEKSISTENS eller ingen eksistens

I min systemteoretiske fremskrivning ligger det i kortene, at vi risikerer, at vi udsletter os selv, før vi gør noget ved, at vi ‘er til fare for os selv og andre’. Netop denne fare er en bemyndigelse til, at vi kan indlægge mennesker på en psykiatrisk afdeling uden deres accept.

Med sindets økologi som linse er vi et problembarn i naturen. Vi er den dummeste og farligste race, der har fået højteknologiske våben imellem hænderne, mens vi mentalt befinder os i stenalderen,hvor vi slog hinanden i hovedet med køller.

Lærer mennesket af naturens sammenhængskraft, kan vi lægge dommedagsprofetierne bag os. Læs og se for eksempel mere om sindets økologi her, hvor jeg blandt andet introducerer dig til dokumentaren “An Ecology of Mind”. Eller se med her, hvor jeg taler om sindets økologi som et bud på, hvordan vi kvalificerer vores tænkning.

Når du mener, at du er betydningsløs i det store billede, er du med til at bane en vej for, at historien kan gentage sig. I dag kan vi dele vores holdninger og meninger uden, at det koster os livet. Kan vi også det i morgen?

“Co-existence or no existence.”

Piet Hein

2 Responses

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...